Skip to content

Преводи на немски език

Преводи на немски език – от български на немски език и обратното – от немски на български език.

Днес немският език е на второ място по популярност в Европа и Света (след английски). С него си служат около 100 млн. души. Немският е официален език в Германия и Австрия, Швейцария.

Немският език е разпространен и на територията на Северна Италия, Източна Белгия, Холандия, Дания, Източна Франция. Говори се от много малцинствени групи в различни точки на света, например в САЩ живеят около 60 милиона души с немски произход. Те са най голямата етническа група в САЩ, като 10% от тях и до днес говорят немски.

Екипът на “Преводи и преводачи” ви предлага преводачески услуги за:

 • преводи от немски език на български език
 • преводи от български език на немски език
 • преводи от немски език на английски език
 • преводи от английски език на немски език
 • услугата по желание на клиента се извършва от сътрудник, живеещ в Германия или Австрия
 • локализация на интернет сайт на немски език

Екипът ни се състои от специалисти с опит в най-различни области като икономическа, финансова, юридическа, така и техническа и медицинска област. Видовете документи за превод са разделени на различни категории, в зависимост от сложността на текста.

Превод на лична и бизнес кореспонденция

Превод на лична и бизнес кореспонденция, от и на немски език, спазвайки стриктна конфиденциалност. В тази категория преводи също могат да се наложат устни преводи при директни срещи и преговори с бизнес партньори.

Превод на лични документи

Превод на най-често нужните лични документи:

 • Паспорти и лични карти
 • Кръщелно свидетелство
 • Свидетелство за съдимост
 • Решение за развод
 • Акт за смърт

Удостоверения за:

 • Идентичност на имена, семейно положение, постоянен адрес
 • Църковен и граждански брак, родствени връзки и наследници

По време на превода, документите преминават през качествен контрол, отговарящ на международно познати стандарти, гарантиращи високо качество.

При подаване на документи, пред много чуждестранни институции и служби е достатъчен само подпис на преводача и печат от агенцията за преводи.

Превод на правни и образователни документи

 • Завършен клас
 • Удостоверение за преместване
 • Академична справка
 • Справка за успех
 • Уверение за студент
 • Служебна бележка

Дипломи и Свидетелства за:

 • Образование в чужбина
 • Професионална квалификация
 • Основно, средно и висше образование

Уверения от:

 • Съдилища
 • НАП, КАТ, НОИ
 • Банка

При правните преводи, най-важно е коректната употреба на термини, за да не се стига до объркване и злепоставяне пред Вашите клиенти, партньори или съответните служби. Ето защо от следствената документация, съдебни дела и обемни договори до образователните документи и уверения – ние Ви предлагаме висококачествени правни преводи, правени единствено от професионални преводачи, конкретно подбрани за всеки отделен ваш проект или нужда.

Превод на техническа литература

 • Инструкции за употреба и за безопасност
 • Технически спецификации
 • Текстове със съдържание от областта на информационните технологии, телекомуникациите, транспортнатата дейност, електрониката, машиностроене и др.

Търсите внимателен и прецизен превод на чуждестранни чертежи и спецификации или различни описания на технически процеси?

При работата ни с подобен тип документи, се заема преводач с богат терминологичен речник. При превода на техническа документация се запазва началния формат на документа, тъй като в него може да присъстват схеми, таблици и обозначения, тясно свързани с техническия текст.

Превод на медицински документи

 • Епикриза
 • Решение на ТЕЛК
 • Медицинско свидетелство или медицинска бележка

Знаем, че здравето не търпи отлагане, затова ви предлагаме експресен превод на вашите медицински документи – бележки, амбулаторни листи, епикризи и др.
При лечение извън рамките на България Ви е нужен превод на получените изследвания и епикриза. Ние гарантираме, че нашите преводачи приемат задачата присърце, защото забавянето на такъв превод може да се окаже решаващо за по-бързото Ви оздравяване!

Локализация на уеб сайт

Локализацията е ключова стъпка при налагането на Вашия продукт или услуга на нов пазар. Означава не просто превод на вашият софтуер или уеб сайт, а най-вече адаптация към местните култура и обичаи на целевия пазар и аудитория. Факт е, че без адаптиране на превода на сайта ви спрямо местните навици и разбирания, клиентите няма как изцяло да разберат вашата оферта, което води до предпочитането на местен сайт, представен разбираемо за тях (на техния език).

Ние предлагаме вашият уеб сайт да бъде преведен и локализиран от преводач, живеещ в немскоговоряща страна, със завършено образование в сферата на маркетинга,
който познава навиците и разбиранията на местните хора.

Локализацията на Вашият уеб сайт най-вероятно цели поне едно от изброените:

 • появaта му на първите страници (и позиции) в търсачките
 • представянето на вашите продукти или услуги като едни от най-добрите на пазара в немскоговоряща страна
 • коректно предаване на Вашето послание до бъдещи клиенти

Първото се нарича оптимизация на уеб сайт за търсачките и е комплексна услуга, която се извършва от екип от преводачи и специалисти/експерти оптимизатори за търсещите машини – Google. Bing и Яндекс. Екипът ни не гарантира постигането на тази цел само с нашия превод, тъй като резултатите зависят от конкуренцията на конкретните ключови фрази.