Skip to content

Партньори

В ежедневната си работа работим с много партньори, които ни съдействат да си свършим качествено работата. Това включва на първо място преводачи на хонорар (за допълнителна работа), специалисти в съответната специфична сфера на преводите.

На следващо място са фирми за поддръжка на компютри, архивиране, хостинги, изработка и поддръжка на сайт, оптимизация за търсещите машини, бизнес клубове, стартиращи бизнеси и др.

Ще допълваме тази секция с нови партньори.